Studentski poduzetnički inkubator

Prijave za SPI Student Partnera su trenutno zatvorene!

Želiš se angažirati u organizaciji aktivnosti SPI-a? Naučiti nešto novo iz područja marketinga, projektnog menadžmenta i organizacije događanja? Prijavi se za SPI Student Partnera! Primamo tim volontera studenata koji će aktivno sudjelovati u radu Inkubatora kako bi unaprijedili kvalitetu rada i organizacije događanja sukladno interesima i potrebama studenata. Zaduženja uključuju timski tjedni sastanak te predviđeno 4-6 sati tjedno za ispunjavanje dogovorenih zadataka.