Ekonomski fakultet u Splitu ima 40 godina iskustva rada sa studentima na području poduzetništva kako kroz programe formalnog obrazovanja (preddiplomski i diplomski studiji na sveučilišnoj i stručnoj vertikali), tako i putem održavanja treninga, umrežavanja, razmjene informacija i sl.

Fakultet je u posljednjih 5 godina izveo preko 60 projekata za potrebe javnog, privatnog i civilnog sektora, kako u zemlji tako i inozemstvu; bio je suorganizator 4 projekta vezanih za poduzetništvo osoba sa posebnim potrebama.


Studentski Poduzetnički Centar


U sklopu TEMPUS projekta „Fostering Entrepreneurship in Higher Education“ (FosEntHE) na Fakultetu je 2009. godine osnovan Studentski poduzetnički centar. U sklopu Centra, organizirana je Studentska poduzetnička akademija, program cjeloživotnog učenja namijenjen studentima završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Splitu, sa ciljem podrške u razvoju njihovih poduzetničkih ideja do razine poslovnog plana. Do sada se obrazovalo pet generacija studentskih timova.

Razvoj Studentskog poduzetničkog inkubatora (SPI) predstavlja nastavak već započetih aktivnosti u Studentskom poduzetničkom centru i Studentske poslovne akademije. Projektom će se omogućiti razvoj aktivnosti inkubatora, i to: uključivanjem novih mentora, povezivanjem sa gospodarstvom, povećanjem broja polaznika Akademije i broja inkubiranih poslovnih ideja, te razvojem virtualne poduzetničke platforme.

Aktivnosti SPC-a


Osim razvoja projekata SBA i SPI, aktivnosti Studentskog poduzetničkog centra uključuju i brojne druge aktivnosti u domeni poduzetništva mladih