Smart City Challenge hackathon

2020

Članak 1.

1.1. ORGANIZATORI:


- Studentski poduzetnički inkubator
- Poduzetnički centar Split
- Lil Code Lab

Članak 2.

PRIJAVA NA HACKATHON:

2.1. Natjecatelji Hackathona moraju imati minimalno 18 godina.
2.2. Natjecatelji se prijavljuju putem obrasca koji je dostupan na www.spi.efst.hr/smart-city-challenge. U svakoj je prijavi obavezno navesti opće podatke (ime, prezime, broj mobitela, e-mail, naziv tima).
2.3. Prijave za sudjelovanje su otvorene od 28. listopada do 15. studenog.
2.4. Moguće je prijaviti se kao pojedinac (Natjecatelj) ili kao Tim. Tim može imati minimalno jednog Natjecatelja a maksimalno četiri. Svaki Tim je obavezan imati bar jednog studenta u timu. Dozvoljava se osnivanje timova na dan početka natjecanja.
2.5. Zabranjuje se prelazak Natjecatelja iz jednog tima u drugi.

Članak 3.

VRIJEME ODRŽAVANJA:

Hackathon počinje u subotu, 21. studenog u 10:00 sati, a završava 22. studenog u 10:00 sati.

Članak 4.

TEME:

Natjecatelji su dužni izraditi rješenje u okviru jedne od sedam zadanih tema:
  • Internet stvari (IoT);
  • pametni domovi i zgrade;
  • pametni prijevoz;
  • pametna proizvodnja;
  • pametni okoliš;
  • pametno zdravlje;
  • pametni građani;
Ukoliko rješenje ne bude povezano s jednom od ponuđenih tema, natjecatelj ili tim će biti diskvalificirani.

Članak 5.

PREDUVJETI:

Kako bi omogućili svim natjecateljima jednake uvjete na početku i tokom natjecanja dužni su poštivati sljedeće preduvjete:
- kompjuterski kod Projekta ne smije biti pripremljen unaprijed (programiranje se vrši isključivo tokom natjecanja)
- u vrijeme prijave na natjecanje Projekt mora biti u idejnoj/projektnoj fazi
- dozvoljeni su već postojeći poslovni planovi
- ukoliko rade na izradi programskog rješenja, natjecatelji su dužni tokom natjecanja imati minimalno tri commit-a na Git i to: prvi commit je na početku natjecanja, drugi je sredinom natjecanja (u trenutku koji odaberu organizatori) te treći commit pred sam kraj natjecanja.

Članak 6.

OCJENJIVANJE:

Da bi bio prihvaćen od strane žirija Projekt mora ispunjavati minimalno jedan od sljedeća dva uvjeta:
- djelomično razrađen i razvijen Projekt s djelomičnim/kompletnim poslovnim planom
- potpuno razrađen i razvijen Projekt s djelomičnim/kompletnim poslovnim planom Ocjena je isključivo subjektivna procjena člana žirija te je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe. Svaki Tim/Natjecatelj može predati samo jedno rješenje.

Članak 7.

7.1. Svaki Natjecatelj Hackathona podnošenjem prijave pristaje na primjenu ovih Pravila kojima se utvrđuju međusobne obveze Organizatora i Natjecatelja.
7.2. Sudjelovanje je dobrovoljno, a Natjecatelji nisu dužni platiti nikakvu naknadu.
7.3. Organizatori imaju pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati bilo koji Tim ili Natjecatelja ukoliko krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
7.4. Prihvaćanjem pravila sudjelovanja, Natjecatelji Hackathona u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 8.

Natjecatelji ovog nagradnog Hackathona ne mogu zahtijevati nagrade u većim iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Svaki Natjecatelj Hackathona koji je predao Projekt žiriju na ocjenjivanje potvrđuje i jamči da je nositelj svih autorskih i/ili srodnih prava i/ili prava intelektualnog vlasništva na predanom Projektu kao i da Projekt koji prijavljuje na Hackathon ne povređuje bilo koja prava trećih strana. Nadalje, Natjecatelj Hackathona potvrđuje i jamči da treća strana neće prema Organizatorima isticati bilo kakve zahtjeve vezane uz Projekt s kojim je Natjecatelj Hackathona nastupio na događaju. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba protiv Organizatora pokrene bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih, intelektualnih ili drugih prava vezanih uz prijavljeni Projekt, radove/uratke prijavljenih Natjecatelja, kao i vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u produciranim radovima, Natjecatelj Hackathona se obvezuje pridružiti takvom postupku i potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatore od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku, trećoj strani i Organizatorima nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući ali ne i ograničeno na sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog, arbitražnog ili administrativnog postupka. Organizatori prijavljene materijale svih Natjecatelja mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obavezni koristiti u reklamne svrhe.

Članak 9.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Natjecatelja Hackathona, nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

Članak 10.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG HACKATHONA

Hackathon može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja u kojem slučaju se isključuje bilo kakva odgovornost Organizatora za štetu.