Edukacija i mentoriranje

Studentska poslovna akademija

O Studentskoj poslovnoj akademiji

Program Studentske poslovne akademija

 • #1Uvodno predstavljanje prijavljenih projekata

 • #2Izrada poslovnog modela

 • #3Analiza tržišnih segmenata

 • #4Marketing strategija

 • #5Operativna analiza projekta

 • #6Fundraising & izvori financiranja

 • #7Pravni aspekt pokretanja poslovanja

 • #8Prodaja i poslovno pregovaranje

 • #9Komunikacijske i prezentacijse vještine

 • #10Izrada poslovnog plana

 • #11Priprema pitch prezentacije