SBeA Kick-off sastanak

SSA
Prijave za MS SSA
10/11/2015
prikaži sve

SBeA Kick-off sastanak

IMG_4488-Medium-1024x768 (1)

Inicijalni sastanak „Kick-off meeting“ za projekt „Student Business e-Academy – SbeA“ održan je 26. i 27. listopada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Projekt SBeA prijavljen je na prvi krug poziva 2015. u sklopu programa Erasmus + ključne aktivnosti 2: suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, aktivnosti strateškog partnerstva u visokom obrazovanju. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca s početkom 1. listopada 2015. Sveučilište u Splitu je koordinator projekta, a partneri na projektu su Middlesex University Higher Education Corporation te Universidad de Málaga.

Glavni cilj projekta je proizvesti visoko kvalitetni personalizirani e-learning program za studente zainteresirane za poduzetništvo kako bi im se pružili potrebni resursi za ostvarivanje njihovih poslovnih ideja te ih se pripremilo za ulazak na tržište. Sudionici će steći ključne poduzetničke vještine, znanja o tržištu i razviti svoje interpersonalne i međukulturalne vještine. U sklopu projekta, program i suradnički radni prostor za korisnike bit će dostupni na virtualnoj platformi prilagođenoj potrebama korisnika, što podupire princip otvorenih obrazovnih resursa „OER – Open Educational Resources“. Projekt, dakle, potiče novi način učenja i podučavanja kroz digitalni sadržaj i upotrebu virtualnih resursa, olakšava studentima stjecanje digitalnih vještina, spajanje učionica i digitalnih uređaja i sadržaja te povećava učinkovitost i jednakost u obrazovanju. SBeA podrazumijeva i podršku kroz mentorstvo te personalizirano učenje za sudionike, što je jedna od glavnih koristi ovog programa. Vrijednost projekta je 236.400,00 eura, od čega je 226.400,00 eura sufinancirano od strane Europske komisije. 

IMG_4495 (Medium)

Inicijalni sastanak projekta održan je kako bi partneri dogovorili etape provođenja projekta i raspored projektnih aktivnosti, kako bi utvrdili odgovornosti, uloge i zadaće pojedinih partnera, kao i rokove izvršenja zadataka te se složili oko raspodjele budžeta. Na sastanku je predstavljen plan financijskog i administrativnog upravljanja projektom, kao i diseminacijskim aktivnostima, a posebna pažnja bila je usmjerena na raspravu o intelektualnim rezultatima. Partneri su razmijenili dosadašnja iskustva svojih institucija vezana za studentsko poduzetništvo, koja bi mogla doprinijeti uspješnijoj realizaciji SBeA projekta te unaprijediti rezultate istog.  

Sastanku su prisustvovali predstavnici sve tri partnerske institucije, kao i prorektor za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Alen Soldo, koji je ujedno i voditelj projekta SBeA, te prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Maja Fredotović. Sastanak je, na zadovoljstvo svih partnera, prošao uspješno – postignut je dogovor među partnerima u brojnim važnim pitanjima.

Prva generacija polaznika „Student Business e-Akademije“ počinje s aktivnostima na konferenciji u kolovozu 2016. godine i nastavlja u listopadu 2016., a tzv. „Multiplier event“ u kolovozu 2016. imat će za cilj diseminirati aktivnosti vezane za projekt. Na tom događaju, koji će se prenositi preko live stream-a, bit će predstavljen program akademije, digitalna platforma preko koje će se program izvoditi te digitalna start-up igra kreirana u sklopu projekta. 

Sve novosti vezane za projekt SBeA možete pratiti na službenoj web stranici.